Uitstel ALV De Brand 17 maart 2020

Beste Brandleden en Brandbewoners,

Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus, de adviezen van het RIVM (nieuwe-aanwijzing-voor-inwoners-noord-brabant), en maatregelen van diverse bedrijven (o.a. reisverbod, annulering van congressen, meetings en bedrijfsbezoeken), achten wij het verstandig om de Algemene Leden Vergadering van 17 maart bij Würth, niet door te laten gaan.

Wij zullen een nieuwe datum voor de ALV vast stellen op geleide van informatie rond het coronavirus. Hopelijk kan dit in mei het geval zijn in een genormaliseerde situatie. Wij danken jullie voor je begrip.

Met vriendelijke groet, Bestuur De Brand