Bericht van Gemeente ’s-Hertogenbosch inzake corona

De afgekondigde maatregelen om het Coronavirus in te dammen vragen veel van u als ondernemer. We realiseren ons dat de maatregelen een maatschappelijke en economische impact hebben. Veel ondernemers hebben vragen over de gevolgen voor hun onderneming en over waar zij terecht kunnen met hun vragen en/of knelpunten.

Wij willen u op de hoogte houden van beschikbare informatiebronnen en maatregelen rondom de economische impact. Hierbij sturen we u een link naar onze website https://www.ondernemenindenbosch.nl/actueel/corona-informatie-voor-ondernemers die we regelmatig zullen actualiseren.

Wij zijn als team beschikbaar voor uw vragen. Voor nu wensen we u alle sterkte toe en vooral ook een goede gezondheid.

Met hartelijke groet,

Mede namens de medewerkers van het team Economie
Tineke Kemperman
Manager │ afdeling Economie & Energie │ gemeente ’s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6159596 │ www.s-hertogenbosch.nl