VNO NCW Brabant Zeeland: inventarisatie corona

Het Coronavirus heeft ons allemaal in zijn greep. VNO-NCW, waarbij wij als vereniging zijn aangesloten, is op meerdere niveaus in overleg met allerlei partijen over onder meer arbeidstijdverkorting, bedrijven aan elkaar koppelen, informatieverstrekking etc.

In verband daarmee wil VNO-NCW inventariseren tegen welke problemen ondernemers op dit moment zo al tegen aanlopen. Wij steunen deze inventarisatie, en verzoeken u dan ook om donderdag 19 maart voor 12.00 uur, per email aan ons aan te geven, waar u zo al tegen aan loopt op dit moment, en daarvan voorbeelden te geven.

Op deze manier kunt u als ondernemer ook invloed uitoefenen op maatregelen die getroffen worden en de mogelijkheden om u van dienst te zijn.

Meer informatie over de rol van VNO-NCW voor ondernemers kunt u lezen op  de VNO NCW website.