Vacature bestuursfuncties De Brand

Hebt u zin om het bestuur te versterken en u in te zetten voor een mooie toekomst van ons bedrijvenpark? Uitbreiding van het bestuur is nog immer wenselijk.

Het bestuur komt circa 6 maal per jaar bijeen en deze vergaderingen vinden rond lunchtijd plaats (duur: ± 1½ à 2 uur incl. lunch). Daarnaast is er zo nodig telefonisch en/of e-mail contact.

De taken en aandachtsgebieden zijn onder meer: beveiliging, terrein & onderhoud, financiën, de vereniging “leven in blazen”, bereikbaarheid & mobiliteit; KVO (keurmerk veilig ondernemen), AED’s, activiteiten & communicatie. Taken worden verdeeld tussen de bestuursleden. De tijdsbesteding is enkele uurtjes per kwartaal maar is ook afhankelijk van de toewijding van een bestuurslid.

Wij informeren u graag over een bestuursfunctie. U kunt contact opnemen met een van de bestuursleden of het secretariaat.