Zakelijk energieloket Gemeente ‘s-Hertogenbosch

De noodzaak om te verduurzamen is voor ondernemers steeds groter. Dat komt onder andere door de hoge energiekosten, wettelijke verplichtingen en maatschappelijke opgaven/druk. Daarnaast heeft Gemeente ‘s-Hertogenbosch de ambitie om een energie neutrale gemeente te zijn in 2030. De bedrijven in de binnenstad, het buitengebied en op de bedrijventerreinen spelen daar een belangrijke rol in.

Waarom een energieloket?

Om ondernemers te helpen de verduurzamingsslag te maken én om de gemeentelijke doelstellingen te halen is er nu een gemeentelijk Zakelijk Energieloket voor ondernemers. Het loket biedt antwoorden op vragen zoals:

  • Welke energiebesparende maatregelen kan ik als ondernemer nemen?
  • Welke subsidies zijn er allemaal en hoe kom ik daarvoor in aanmerking?
  • Welke financieringsmogelijkheden inzake verduurzaming zijn er?
  • Wat is de huidige wet- en regelgeving omtrent verduurzaming?
  • Welke bedrijven kunnen de energiebesparende maatregelen uitvoeren?
  • Welke ondernemers gingen mij voor?

Naar het energieloket

Ben jij een ondernemer in Gemeente ‘s-Hertogenbosch of ben je gewoon benieuwd naar het Zakelijk Energieloket. Klik dan hier om naar het Zakelijk Energieloket te gaan.

Gemeente ’s-Hertogenbosch | Postbus 12345 │ 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch │ www.s-hertogenbosch.nl

twitter.com/shertogenbosch    facebook.com/Gemeente.shertogenbosch    Gemeente ’s-Hertogenbosch op LinkedIn