Inloopbijeenkomst “Groene pleintjes” donderdag 7-9-’23 tussen 12.00 en 13.00 uur bij Klimax

Beste ondernemers op De Brand,

Inloopbijeenkomst ondernemers De Brand
Donderdag 7 september 2023 tussen 12.00 en 13.00 uur
Inventariseren meningen en ideeën “Groene pleintjes”
Locatie: Klimax BV ~ De Steenbok 14

De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest naar het groen op ons bedrijvenpark en de inrichting van de openbare ruimte, ook in relatie tot parkeren.

Een en ander heeft geleid tot de constatering dat de verschillende pleintjes op De Brand aan vervanging onderhevig zijn. In de bijlage vindt u een overzicht van de nieuwe ontwerpen van deze pleintjes.

groenpleintjes-230731-voorontwerp-5x-De-Brand_site

Deze ontwerpen zijn nog in concept en willen we graag met u als ondernemers bespreken.

Uitgangspunt van de ontwerpen van de pleintjes is een betere groenstructuur om enerzijds de wateroverlast op het terrein te beperken en anderzijds de mogelijkheid tot het creëren van ‘pauze’landschappen – voor tussen de middag / de lunchwandeling.
Daarnaast is gekeken naar mobiliteit (elektrische auto) en de overlast van de overal geplaatste deelscooters en -fietsen. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerp.

De stappen zijn nu als volgt:

  1. Inloopbijeenkomst met ondernemers om hun mening te inventariseren
    Donderdag 7 september 12.00-13.00 uur bij Klimax aan de Steenbok 14
  1. Bespreken opmerkingen ondernemers met de werkgroep van de gemeente
    September 2023
  1. Definitief plan delen en planning uitvoering
    November 2023

We nodigen u dan ook van harte uit om uw mening met ons te delen tijdens de inloopbijeenkomst van 7 september aanstaande. Uiteraard kunt u uw opmerkingen, vragen en suggesties ook vooraf per email met secretariaat van De Brand delen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Etienne Schiffelers, projectmanager & Ellen Luijks-Schramade, secretariaat