Uitnodiging gemeente 19 maart: Presentatie concept gebiedsvisies in het kader van de omgevingsvisie ‘s-Hertogenbosch

Bericht van Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Beste meneer of mevrouw,

Zoals u weet werken we aan de Omgevingsvisie gemeente ‘s-Hertogenbosch. De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en over hoe we samen de ambities dichterbij willen brengen. De Omgevingsvisie gaat over de koers voor de gemeente als geheel, maar ook voor de verschillende deelgebieden. Gebiedsvisies worden gebruikt om die koers uit te stippelen. Het opstellen van de gebiedsvisies doen we graag samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties en instanties. Op verschillende momenten hebben we hiervoor al de nodige inbreng ontvangen. Zoals tijdens de verschillende inloopbijeenkomsten in de ‘Week van de Omgevingsvisie’ van 3 t/m 11 oktober 2023.

Informatieavond op dinsdag 19 maart 2024 concept gebiedsvisie: wijken binnen de ring en landschappelijk wijken (buiten de ring)

We zijn nu een stap verder. Daarom nodigen we u graag uit voor een presentatie van de concept gebiedsvisie. Op 19 maart presenteren wij eerst de conceptvisie voor de wijken binnen de ring en na een korte pauze de conceptvisie voor de wijken buiten de ring. U kunt de presentatie van één van de twee conceptgebiedsvisies bijwonen, of allebei. De concept gebiedsvisies zijn straks onderdeel van de Omgevingsvisie voor de gemeente als geheel. De ontwerp-Omgevingsvisie wordt in het tweede kwartaal van 2024 openbaar voor inspraak

We vertellen u tijdens de bijeenkomst ook welke informatie tijdens de eerdere bijeenkomsten ontvingen en hoe wij deze verwerkt hebben. Op onze website kunt u het verslag daarvan nog eens teruglezen:

Gebied 2: Wijken binnen de ring – Gemeente ’s-Hertogenbosch
De Herven, Pettelaarpark en omgeving, High Tech Park

Gebied 3: Wijken buiten de ring – Gemeente ’s-Hertogenbosch
De Brand, Maaspoort & Treurenburg, Empel, Groote Wielen en Rosmalen

Het programma

18.15 uur: inloop
18.30 uur: presentatie gebiedsvisie Wijken binnen de ring
19.00 uur: terugkoppeling/vragen/napraten
19.30 uur: een korte pauze
19.45 uur: presentatie gebiedsvisie Wijken buiten de ring
20.15 uur: terugkoppeling/vragen/napraten
21.00 uur: afsluiting
20.15 uur: terugkoppeling/vragen/napraten
21.00 uur: afsluiting

Wilt u hierbij zijn? Stuur dan voor 15 maart een email. Geef in uw e-mail ook aan voor welk gebied u komt. Uiteraard kunt ook voor alle twee de gebieden kiezen.  Wilt u met meer collega’s komen, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem.

Locatie:

THE GALLERY – DEN BOSCH (voormalige kapel van het Gasthuiskwartier (vroeger bekend als het Groot Ziekengasthuisterrein), Burgemeester Loeffplein 70E/F, 5211 RX ’s-Hertogenbosch

Parkeren:
Q-Park Tolbrug. Burgemeester Loeffplein 70, 5211 RX, Den Bosch. Parkeergarage verlaten aan dezelfde zijde waar u bent ingereden, schuin rechts tegenover vindt u de ingang van de locatie.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan ook een email. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om de vragen die u heeft te beantwoorden.

We hopen u te zien en te spreken de 19e. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Blom & Jeanine Beekman
Coördinatoren gebiedsvisies wijken binnen de ring en landschappelijke wijken (buiten de ring)