Bedrijvenloket & Gemeente & AFC

MELDPUNT SCHOON, HEEL en VEILIG

Klikt u op  MELDPUNT  voor digitale melding of belt u naar: 073-615.5555 of via de BuitenBeter app (www.buitenbeter.nl).

Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, hondenoverlast, illegale stort, verstopte straatputten, vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes, graffiti, dood gereden dieren, watervervuiling, stank- en geluidsoverlast van bedrijven. U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte.

U hebt oog voor uw woonomgeving!
U wilt geen overlast van stank, geluid of zwerfvuil! De gemeente kan niet alles zien. Over alles wat te maken heeft met uw buurt of straat kunt u een melding maken bij het Meldpunt Openbare Ruimte.  Bent  u ontevreden over een bepaalde situatie in de openbare ruimte van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, laat het ons dan weten.


De wijkmanager/contactpersoon van Gemeente ‘s-Hertogenbosch voor De Brand is de heer Henk Verschuur (afd. realisatie en beheer openbare ruimte) tel. (073) 615.3176.

(klik op de logo’s voor meer informatie)