Beleid

Binnen het bestuur van Bedrijvenpark De Brand wordt over een groot aantal onderwerpen gesproken die van belang kunnen zijn voor alle ondernemers op De Brand.

Het bestuur heeft verschillende taken per persoon, zeer hoog op de agenda staat de beveiliging van het terrein en de uitstraling van het park. Ook aan de promotie van het Bedrijvenpark wordt veel aandacht besteed.

VNO NCW Zeeland Brabant ‘s-Hertogenbosch
Vanuit het bestuur is de voorzitter de vertegenwoordiger (bestuurslid) tijdens het overleg van de VNO NCW Zeeland Brabant ‘s-Hertogenbosch. Binnen het bestuur van deze organisatie wordt over en groot aantal onderwerpen gesproken die van belang kunnen zijn voor alle ondernemers binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Soms zijn deze onderwerpen strategisch van aard en hebben betrekking op de economische ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch op de langere termijn. Soms zijn de thema’s weer praktisch en hebben ze betrekking op de korte termijn. Voor de onderwerpen Verkeer & Vervoer en Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken heeft VNO NCW Zeeland Brabant ‘s-Hertogenbosch een eigen werkgroep in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse bedrijven. Ook zijn er werkgroepen voor Onderwijs & Arbeidsmarkt, Beveiliging & Parkmanagement en Maatschappelijk ondernemen/duurzaamheid.