Resumé schouw mei 2019

Korte samenvatting van bevindingen van schouw. Veel losse stoeptegels en slecht straatwerk Scheve verkeersborden Veel zwerfvuil, te weinig prullenbakken Voetgangersveiligheid kan beter, bv. doortrekken voet- en fietspaden, aanleg zebrapaden Opslag pallets kan beter Parkeren is terugkerend en groot aandachtspunt Onveilige/onoverzichtelijke  verkeerssituatie door parkeren Goed toegankelijk bedrijvenpark Nette uitstraling en goed …

Bossche Energiecoalitie (BEC): uitnodiging ontbijtbijeenkomst 10-10-2019

Vorig jaar ondertekenden we met elkaar een nieuw manifest. En we spraken over een gebiedsgerichte aanpak voor het verduurzamen van onze energievoorziening. Op 10 oktober – de Dag van de Duurzaamheid – willen we met u de balans opmaken tijdens een ontbijt met beslissers en energieverantwoordelijken.Waar staan we nu ten opzichte van …

VNO NCW ‘s-Hertogenbosch: uitnodiging 3-10-2019 ‘Talent voor energietransitie’

De energietransitie: van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit zon, wind en water. Welke kansen biedt deze belangrijke ontwikkeling voor de arbeidsmarkt? Dat gaan we met elkaar verkennen op 3 oktober a.s. vanaf 14.30 uur –in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch– tijdens het tweejaarlijks netwerkevent van AgriFood Capital Werkt! Dit …