Politie

In onze politieregio staan ruim 1600 enthousiaste politiemedewerkers klaar om uw veiligheid te waarborgen. We zijn actief in de steden en op het platteland. Daar bestrijden we niet alleen de criminaliteit, handhaven de openbare orde en zorgen voor verkeersveiligheid, maar we doen nog veel meer.


Contactpersoon De Brand
Eric van Dijk
Politie Brabant-Noord, team Rosmalen


Edelweisstraat 3  Rosmalen
5241 AH Rosmalen
Postbus 90106
5200 MA ‘s-Hertogenbosch
tel: 0900-8844

Algemene informatie
Districtschef (waarnemend) : mevrouw Ingrid Zwaag
Korpsbeheerder : mr. dr.A.G.J.M. Rombouts
Hoofdofficier van Justitie : mr. G.W. van der Burg
Postadres: Postbus 90163, 5200 MS ‘s-Hertogenbosch
Bezoekadres: Vogelstraat 41, ‘s-Hertogenbosch     

Wij wensen u veel plezier op ons onderdeel van de website.

Aangiftemogelijkheden
De politie Brabant-Noord biedt steeds meer mogelijkheden om aangifte te doen.  Als u persoonlijk contact op prijs stelt, adviseren wij u om telefonisch of om op het politiebureau aangifte te doen. U kunt hiervoor een afspraak maken. U kunt voor een aantal veel voorkomende feiten digitaal aangifte doen. U heeft dan geen direct persoonlijk contact met de politie.