Schouw

In mei 2019 is een tweede schouwronde over het bedrijvenpark gelopen. De bevindingen hiervan kunt in lezen in de samenvatting.

Dank aan de medewerking en inzet van leden, pandeigenaren, politie, brandweer en gemeente!

Op 13 juni 2017 is op De Brand een schouw gehouden door pandeigenaren en huurders, met medewerking van brandweer, politie en gemeente. Met als doel: beter inzicht  kunnen krijgen in de goede aspecten (èn deze continueren!) en in verbeterpunten!

De bevindingen treft u in de volgende documenten aan.